Privacybeleid-SaffierVakantie

Privacybeleid

Waarvoor staat Saffier Vakantie?
Saffier Vakantie hecht veel waarde aan uw vertrouwen in ons bedrijf. Graag informeren wij u over het omgaan van ons met uw persoonsgegevens. Uiteraard doen wij er alles aan om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Uitsluitend geautoriseerd personeel bij Saffier Vakantie heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden, en worden aangepast zodra dit nodig wordt bevonden.

De verwerking van persoonsgegevens
U kunt de website van Saffier Vakantie bezoeken, zonder dat u ons informatie over uzelf verstrekt. Echter, voor het volledig kunnen aanbieden van onze producten en/of diensten is het nodig dat wij gegevens vragen, waaronder uw namen, adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer, evenals de noodzakelijke gegevens voor het verrichten van een betaling. Wanneer u een boeking plaatst verwerken wij uw boekingsinformatie. Deze informatie kan gegevens over uw vlucht, prijzen en de datum van uw boeking bevatten. Wij vragen hierbij ook om het telefoonnummer (in het belang van de reis) van een thuisblijver, echter bent u niet verplicht deze te verstrekken. Bovendien verwerken wij informatie over uw reisschema (vlucht en hotel), en medereizigers. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens met betrekking tot aanvullende diensten, bijvoorbeeld bagage en/of prive transfer ter plaatse. 

Wij leggen uw communicatie met ons vast via e-mail en onze chatservice. Ook als u met ons belt leggen medewerkers uw vragen en klachten vast in ons systeem. Telefoongesprekken kunnen voor trainingsdoeleinden worden opgenomen.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens bestaan uit gegevens over bijvoorbeeld achtergrond, religie, gezondheid, politieke voorkeur en ras. Deze gegevens mogen niet worden verzameld, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is gemaakt. Daar wij deze gegevens niet nodig hebben, zullen wij deze echter ook niet van u vragen.

U kunt zelf bij ons aangeven bijzondere persoonsgegevens met ons te delen, als u bijvoorbeeld medische assistentie nodig heeft (ter plaatse of op luchthavens). Door het zelf invoeren/toezenden van dergelijke persoonsgegevens, stemt u ermee in dat wij deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en mocht dit nodig zijn, met derden te delen. U kunt altijd uw toestemming in te trekken. Dit kan echter betekenen dat wij niet in staat zijn om alle of een deel van de door u gewenste diensten en/of producten te leveren.

Verwerking persoonsgegevens doeleinden
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw boeking(en) te verwerken. Uw contactgegevens gebruiken wij om te communiceren met u, uw vragen te beantwoorden of uw klachten/complimenten te behandelen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor aanvullende diensten en om deze diensten te verbeteren.

Informatie kan worden gebruikt om u in de toekomst over reisproducten te informeren en overige marketingdoeleinden waaronder het versturen van nieuwsbrieven, dit uiteraard enkel als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk uit te voeren, kan het nodig zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze lokaalagentschappen of derden. Zij leveren de uiteindelijke producten en/of diensten die u bij ons heeft geboekt. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan personen of bedrijven voor commerciële doeleinden. Als u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) uw persoonsgegevens te verstrekken en te verwerken in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om toch behulpzaam te zijn naar deze overheidsinstanties.

Wijziging, inzage en verwijderen van de persoonsgegevens
Saffier Vakantie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Indien u inzage, wijziging en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, dan kunt u een verzoek sturen per e-mail naar: info@saffiervakantie.nl

 

Doorverwijzingen

Deze website bevat links/doorverwijzingen naar andere websites en/of bronnen die niet door ons worden beheerd. Wij dragen hier geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor, in welke vorm dan ook. Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op andere websites en/of bronnen. Wij adviseren u dan ook de betreffende privacybepalingen en disclaimers van andere websites en/of bronnen door te nemen voordat u aldaar persoonsgegevens verstrekt.

 

 

Vragen en opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze per e-mail richten aan: info@saffie-vakantie.nl

 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacybeleid.


Saffier Vakantie is geregistreerd bij de AVG.
Laatste wijziging: 25 mei 2018